رادیو

رادیو

یکی از اختراعات نسبتا قدیمی که پایه حجم بسیاری از تکنولوژی های صوتی و تصویری را در دنیا بنا نهاد و هم اکنون به شکل های مختلف نیز از آن استفاده های فراوانی می شود رادیوست. این شگفتی که نزدیک به دو قرن است که به صورت رسمی در تمام دنیا در حال استفاده است و از همان ابتدا در مصادیق نظامی، بروز حوادث طببیعی و یا حتی در یک غروب عادی آفتاب و نشستن و گوش کردن به اخبار روز و یک موسیقی دلنشین کابرد های فراوانی را از خود به ما نشان داد است.

Theme Settings